Meg Event

Event Controller

Odpowiedzialna za skontrolowanie wszystkich punktów naszych Eventów. Szuka i znajduje niebezpieczne punkty każdego wydarzenia! Następnie jej odpowiednio zabezpiecza.

Logika 100%
Dokładność 155%
Sympatyczność 15%
Przenikliwość 120%
Drobiazgowość 100%