John Event

Reżyser

Odpowiedzialny za stworzenie scenariusza wydarzenia. To dzięki temu Eventy Secret Event zachwycają.

Wybobraźnia 155%
Dbałość o szczegóły 100%
Normalność 15%