Organizacja Wyjazdów Integracyjnych

Wyjazd Integracyjny zagościł w w wielu firmach jako czas, w którym odpoczywamy od pracy a skupiamy się na różnego rodzaju zadaniach mających na celu zintegrowanie pracowników w firmie. Na koniec oczywiście po kolacji mamy czas na wspólne filozoficzne dyskusje uzależnione od stopnia zmęczenia uczestników.

Co do zasady nie ingerujemy w filozoficzne dyskusje:) Jednak mamy zawsze wiele pomysłów aby w tych szczególnych dniach wszyscy pracownicy firmy angażowali się w proces integracji. Nasza agencja eventowa przygotowuje scenariusz integracji w taki sposób aby w jak najwyższym stopniu realizował on postawione cele.

Emocje i adrenalina podczas Wyjazdu Integracyjnego

Wyjazdy Integracyjne realizowane przez nas cechują się odpowiednią dawką wiedzy, emocji, adrenaliny. To wszystko uzupełnione dużą ilością śmiechu. Do każdego eventu podchodzimy indywidualnie dopasowując scenariusz do predyspozycji uczestników.

Organizacja Wyjazdów Integracyjnych
Wspólna integracja to doskonały czas na poprawę określonych umiejętności uczestników.

 

Wyjazd Integracyjny to zabawa, nauka, wypoczynek oraz integracja pracowników z różnych działów.

Jak stworzyć skuteczny wyjazd integracyjny?

Skuteczność wyjazdu integracyjnego zaczyna się od pytania jaka będzie myśl przewodnia danego wyjazdu? Jakie mamy cele względem tego wydarzenia?

Gdy mamy jasno określony cel możemy rozpocząć proces budowania scenariusza tak aby przy okazji zabawy i różnego rodzaju zadań spełniać główne założenia dotyczące integracji. W tym momencie rozpoczyna się nasza praca. Pomysł na event powinien być na tyle ciekawy aby, większość biorących w nim pracowników miała chęć uczestnictwa, angażowała się i integrowała z grupą.

Poznawanie cech uczestników podczas wyjazdów integracyjnych

Wspólne zadania stawiane przed grupą pozwalają na poznanie poszczególnych cech jej członków a tym samym dają możliwość zrozumienia słabości i siły grupy. Kluczową rolę w tym wypadku odgrywa dobór odpowiednich zadań dla poszczególnych zespołów.

W zależności od wybranego scenariusza eventu oferujemy imprezy outdoorowe, gry miejskie lub coaching ukierunkowany na rozwój konkretnej grupy pracowników. Wspólnym elementem jest jednak dobra zabawa, skłaniająca uczestników do autentycznego zaangażowania.

Organizacja Wyjazdów Integracyjnych
Secret Event to wydarzenia, które z jednej strony są doskonale zaprojektowane, przemyślane w szczegółach, gwarantujące zaprojektowany oddźwięk.

 

 

Techniki budowania zespołu wykorzystuje się w wielu sytuacjach. Może to być na przykład integracja nowopowstałego teamu, złożonego z osób, które jeszcze nie zdążyły się dobrze poznać. Wówczas działania z obszaru team building-u przyspieszają powstawanie więzi między członkami grupy i pomagając szybciej wypracować niezbędne w kooperacji automatyzmy. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy pracujemy z grupą powstałą w wyniku połączenia dwóch, niezależnych wcześniej zespołów.

W tej drugiej sytuacji często pojawia się dodatkowy cel, w postaci rozładowania źródeł potencjalnych konfliktów, lub zbudowania więzi, które nie zmniejszą prawdopodobieństwo ich wystąpienia w przyszłości.

Scenariusz Imprezy Integracyjnej

W agencji Eventowej Secret Event osoby zajmujące się kreacją wydarzeń, tworzące scenariusze na potrzeby Eventu to osoby związane z branżą filmową, którzy na co dzień budują emocje pisząc scenariusze na potrzeby filmu.

Organizacja Wyjazdów Integracyjnych
To suma wszystkich detali powoduje, że Event zachwyca.

W zbliżony sposób może się zresztą odbywać integracja pomiędzy pracownikami dwóch niezależnych wewnątrz firmowych działów, których pracownicy na co dzień załatwiający między sobą kluczowe dla firmy sprawy, nie zawsze rozumiejąc perspektywę drugiej strony.

 

Rozwijanie umiejętności współpracy między działowej pod okiem doświadczonego coacha, pozwala pracownikom lepiej rozumieć punkt widzenia osób zatrudnionych w innym dziale, dzięki czemu rozładowaniu ulegają potencjalne konflikty, zmniejsza się negatywnie rozumiana rywalizacja, a zwiększa poczucie wspólnoty celu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji.

Techniki budowania zespołu wykorzystuje się w wielu sytuacjach. Może to być na przykład integracja nowo powstałego teamu, złożonego z osób, które jeszcze nie zdążyły się dobrze poznać.

Wyjazdy Integracyjne jako forma pogłębiania zaufania

Wyjazdy Integracyjne są prowadzone regularnie przez większość dobrze funkcjonujących firm, gdyż nawet najlepiej funkcjonujący mechanizm, wymaga regularnej konserwacji. Dzięki wspólnym zajęciom, zespół nabiera świeżej energii i motywacji do realizowania wspólnych celów. Poza tym pogłębia się stopień zaufania pomiędzy podwładnymi a przełożonymi.

Organizacja Wyjazdów Integracyjnych
Przeanalizuj dziesięć razy zaproponowany scenariusz zanim podejmiesz decyzje o jego wdrożeniu.

 

 

Organizacja Wyjazdów Integracyjnych – Korzyści 

Wyjazd Integracyjny ma za zadanie zbudować lepsze środowisko pracy, charakteryzujące się szybszym osiąganiem wspólnych celów firmy. Bardzo ważne jest również poczucie lojalności zarówno w jej aspekcie horyzontalnym – pomiędzy członkami zespołu, jak i wertykalnym, na linii pracownicy – pracodawca oraz przełożony –podwładny.

W Secret Event dużą wagę przykładamy także do rozwoju kompetencji miękkich, które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie w procesie budowania skutecznie działającego zespołu. Dlatego scenariusze team building tworzone przez specjalistów Secret Event uwzględniają rozwój zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.

To wszystko przekłada się ostatecznie na zwiększenie wydajności pracy zespołu, co jest przecież równie ważnym celem jak codzienne poczucie satysfakcji pracowników.