Team Building

Czasy, w których imprezy i wyjazdy integracyjne pracowników firmy ograniczały się do wspólnej imprezy dawno minęły.

Świadomi managerowie wykorzystują integrację do tego, by przy okazji zabawy, pracownicy podnosili umiejętności na co dzień niezbędne w ich środowisku pracy, zarówno w aspekcie indywidualnym jak i przede wszystkim efektywności działania zespołu.

W Agencji Eventowej Secret Event imprezy z zakresu team building należą do naszych specjalności. Organizujemy eventy firmowe, które z punktu widzenia pracowników zapewniają im dobrą zabawę, zaś z perspektywy managerów i przełożonych w perspektywie długofalowej znacznie podnoszą efektywność pracy zespołu.

 

Team Building

Czym jest skuteczny Team Building?

Skuteczne działania służące budowaniu zespołu opierają się na równowadze pomiędzy rozrywkową, a szkoleniową częścią eventu. Wspólna zabawa pozwala na wzajemne poznanie się i integrację grupy na stopie koleżeńskiej, a przede wszystkim wzmacnia zaangażowanie uczestników, niezbędne do efektywnego przeprowadzenia elementów coachingowych.

Kluczową rolę odgrywa scenariusz wydarzenia, które powinien być ściśle dopasowany do charakteru pracy i potrzeb rozwojowych członków zespołu. Dlatego nasze scenariusze zanim rozpoczniemy organizację eventu są ściśle konsultowane z klientami, by jak najefektywniej wykorzystać czas przeznaczony na team building.

Team Building – Jak wzbudzić zaangażowanie?

Zależnie od charakteru i celu wydarzenia oferujemy naszym klientom imprezy outdoorowe, gry miejskie lub coaching ukierunkowany na rozwój konkretnej grupy pracowników. Wówczas elementem wspólnym jest dobra zabawa, skłaniająca uczestników do autentycznego zaangażowania.

 

Team Building
Secret Event to wydarzenia, które z jednej strony są doskonale zaprojektowane, przemyślane w szczegółach, gwarantujące zaprojektowany oddźwięk.

Team Building przy integracji nowo powstałego zespołu

Techniki budowania zespołu wykorzystuje się w wielu sytuacjach. Może to być na przykład integracja nowo powstałego teamu, złożonego z osób, które jeszcze nie zdążyły się dobrze poznać. Wówczas działania z obszaru team building przyspieszają powstawanie więzi między członkami grupy i pomagając szybciej wypracować niezbędne w kooperacji automatyzmy. Podobnie dzieje się w przypadku, gdy pracujemy z grupą powstałą w wyniku połączenia dwóch, niezależnych wcześniej zespołów.

W tej drugiej sytuacji często pojawia się dodatkowy cel, w postaci rozładowania źródeł potencjalnych konfliktów lub zbudowania więzi, które zmniejszą prawdopodobieństwo ich wystąpienia w przyszłości.

W agencji Eventowej Secret Event osoby zajmujące się kreacją wydarzeń, tworzące scenariusze na potrzeby Eventu to osoby związane z branżą filmową, którzy na co dzień budują emocje pisząc scenariusze na potrzeby filmu.

W zbliżony sposób może się zresztą odbywać integracja pomiędzy pracownikami dwóch niezależnych wewnątrz firmowych działów, których pracownicy na co dzień załatwiający między sobą kluczowe dla firmy sprawy, nie zawsze rozumiejąc perspektywę drugiej strony.

Rozwijanie umiejętności współpracy między działowej pod okiem doświadczonego coacha, pozwala pracownikom lepiej rozumieć punkt widzenia osób zatrudnionych w innym dziale. Dzięki czemu rozładowaniu ulegają potencjalne konflikty. Zmniejsza się negatywnie rozumiana rywalizacja, a zwiększa poczucie wspólnoty celu, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji.

Budowa zaufania poprzez Team Building

Narzędzia team building są prowadzone regularnie przez większość dobrze funkcjonujących firm, gdyż nawet najlepiej funkcjonujący mechanizm, wymaga regularnej konserwacji. Dzięki wspólnym zajęciom, zespół nabiera świeżej energii i motywacji do realizowania wspólnych celów. Poza tym pogłębia się stopień zaufania pomiędzy podwładnymi a przełożonymi.

 

Team Building

 

 

Korzyści płynące z Team Building-u

Efektem skutecznych działań z zakresu team building-u jest stworzenie zintegrowanej, dobrze się rozumiejącej i zmotywowanej do osiągania wspólnych celów grupy. Bardzo ważne jest również poczucie lojalności zarówno w jej aspekcie horyzontalnym – pomiędzy członkami zespołu, jak i wertykalnym, na linii pracownicy – pracodawca oraz przełożony –podwładny.

W Secret Event dużą wagę przykładamy także do rozwoju kompetencji miękkich, które naszym zdaniem mają kluczowe znaczenie w procesie budowania skutecznie działającego zespołu. Dlatego scenariusze team building tworzone przez specjalistów Secret Event uwzględniają rozwój zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych.

To wszystko przekłada się ostatecznie na zwiększenie wydajności pracy zespołu, co jest przecież równie ważnym celem jak codzienne poczucie satysfakcji pracowników.